Motto : My Rodani, sme sa rozhodli nezísť z cesty k záhradám so stromami obdarenými plodmi. Tie plody pozbierajú naše deti, aby ich deti nikdy nezabudli, že stromy, ktoré poznáš po ovocí sme tu vysadili a chránili práve pre ne.

Občianske združenie RODAN vzniklo v roku 2015 z iniciatívy mladých ľudí, ktorým nie je ľahostajný postoj k prírodným, duchovným a kultúrnym hodnotám. Preto sme sa ich rozhodli chrániť a zveľaďovať, minimálne na úrovni našej obce Štefanov.

Názov RODAN v sebe nesie esenciu kľúčových prvkov nášho záujmu: Rod, Príroda, Národ, Obroda...

V našich hlavných zásadách si ctime odkaz predkov, ktorý nás nabáda k čistote úmyslu, slova i duše, v kontakte so svojim svedomím.

Došlo k chybe. Táto aplikácia už nemusí reagovať, kým sa nenačíta znova. Reload 🗙