Názov organizácie : RODAN

Sídlo organizácie : Štefanov 344, 90645

Právna forma : Občianske združenie

IČO : 45789614

IBAN : SK30 7500 0000 0040 2526 0886

Názov banky : Československá obchodná banka, a.s.


Lukáš Vlha

Lukáš Vlha

predseda

0915 657 037

Martin Hesko

Martin Hesko

štatutárny zástupca

0907 129 146

Tadeáš Burda

Tadeáš Burda

administrátor / programátor

tadeas.burda@outlook.com

www.tadeasburda.sk

user group

Tým RODAN

Chceš sa pridať?

Napíš nám...

Došlo k chybe. Táto aplikácia už nemusí reagovať, kým sa nenačíta znova. Reload 🗙